Stół rozkładany.

Stół roz­kła­dany, albi­cja i grab. Zre­ali­zo­wany we współ­pracy z pra­cow­nią  Lasek Concept.

arobal-2
1070346
ts-stol-1
ts-skrzynka-1
ts-stol-orzechowy-1
ts-stol-czeresnia-1